3 sierpnia 2011

Gdzie znaleźć pracę w Unii Europejskiej

EURES – Europejski Portal Mobilności Zawodowej (il portale europeo della mobilità professionale) 
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it - to portal działający pod patronatem Komisji Europejskiej, który ma na celu ułatwianie swobodnego przemieszczania się pracowników wewnątrz Unii Europejskiej, informowanie, ukierunkowanie i doradzanie pracownikom w zakresie ofert pracy, oraz warunków życia i pracy w krajach europejskich. Partnerami sieci Eures są publiczne biura pośrednictwa pracy i służby do spraw zatrudnienia,  związki zawodowe, oraz organizacje i zrzeszenia pracodawców. Portal jest dostępny w wielu językach, również po polsku.

Na portalu można znaleźć ponad pół miliona ofert pracy w sektorach publicznych i prywatnych dostępnych nie tylko w Unii Europejskiej, ale w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii. Według danych Obserwatorium Europejskiego w ostatnim roku rejestruje się znaczny wzrost ofert pracy na rynku europejskim.
Najwięcej ogłoszeń (ponad 800 tys.) oferujących zatrudnienie zarówno na czas określony jak i na nieokreślony dotyczy Niemiec i Wielkiej Brytanii; prawie 100 tys. ofert w Belgii,  40 tys. we Francji i w Holandii,  20 tys. w Szwecji, 15 tys. w Czechach...

Najbardziej poszukiwani są pracownicy sektora finansowego, tylko w Niemczech oferuje się 12 tys. miejsc, w Belgii, oraz  we Francji ok. 3 tys.
Na drugim miejscu plasują się miesca pracy w handlu, w Niemczech można znaleźć aż 6200 ofert, w Belgii 1800, we Francji 1300.
Duże zapotrzebowanie rejestruje się w sektorze opieki nad innymi osobami: w Niemczech poszukuje się aż 21 600 pracowników, w Belgii 12 500, we Francji 1200.

Wiele ofert dotyczy również kasjerów, urzędników, ekspertów od marketingu, pomocy domowej, pracowników sektora restauracyjnego, mechaników, elektryków i elektroników...

Ciekawostki z prasy: la Repubblica.it, 1/08/2011 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza