18 lutego 2015

Qui czy Qua - odróżnij dwa zaimki Disneya w języku włoskim

Qui, Quo, Qua to włoskie imiona trzech sympatycznych kaczorków Disneya, siostrzeńców Donalda, z popularnej serii "Kaczych Opowieści". 


Dziś zajmiemy się jednak tylko dwoma bohaterami: Qui i Qua.

Co mają wspólnego z językiem włoskim? Oczywiście zaimek przysłowny odnoszący się do bliskiego miejsca, czyli polskiemu "tu"/ "tutaj".

Skoro oba  zaimki oznaczają to samo, jaka jest między nimi różnica? Otóż qua odnosi się do "tego miejsca" w szerszym znaczeniu, tj. dzielnicy, miasta, kraju, kontynentu....
np. qua in Italia..., qua a Milano..., itd. 
Może również odnosić się do bliżej nieokreślonego nam miejsca, bardziej abstrakcyjnego...

Natomiast qui znacznie bardziej precyzuje miejsce, a więc odnosi się do konkretnego punktu w którym się znajdujemy, np.:
da qui non mi muovo! - nie ruszę się stąd! (z tego miejsca).

Jednak język potoczny nie jest aż tak rygorystyczny i coraz częściej zaciera się ta różnica, nie wszyscy rozmówcy zdają sobie z niej sprawę. Ponadto, w południowych dialektach zdecydowanie dominuje użycie zaimka qua ()

Warto też dodać, że podobnie zachowują się zaimki ("tam" w znaczeniu bardziej precyzyjnym) i ("tam" w znaczeniu bardziej ogólnym).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza