29 października 2015

Dziwne oznaczenia na tablicach miejskich we Włoszech

Pisałam już o tablicach pamiątkowych z napisem "la casa avita", ale tablice na włoskich budynkach kryją w sobie jeszcze inne tajemnice i ciekawostki...

Dzisiaj proponuję następne ciekawe przykłady:


Przyjrzyjcie się dobrze, jesli macie problem z odszyfrowaniem pod jakim numerem domu się znajdujecie, pod 44 czy pod 30, z pomocą przyjdzie wam przysłówek "già"


Bo jak podaje rozporządzenie dotyczące nazw ulic i placów, oraz numeracji domów:

"Nel caso di variazioni, le targhe che indicano il nuovo toponimo dovranno riportare anche quello sostituito, con diverso carattere preceduto dall'avverbio "già". " - w przypadku zmian, tablice, które wskazują nową nazwę (tutaj: "numer") powinny zawierać również tę zamienioną, napisaną inną czcionką i poprzedzoną przysłówkiem "były". 

A więc znajdujemy się pod nowym numerem 44, który kiedyś był numerem 30.

Già oznacza nie tylko "już"ale także: BYŁY, POPRZEDNI, W PRZESZŁOŚCI
np. Mario Rossi, già ministro degli Affari Esteri - Mario Rossi, były minister Spraw Zagranicznych


Powyżej następny przykład tablicy, na której widnieje data "Anno VI E F"

E F oznacza Era Fascista (era faszystowska), która liczona była przez włoskich faszystów od daty Marszu na  Rzym, tj. od 28 października 1922

Faszyści we Włoszech wprowadzili także obowiązek zapisywania dat  ery faszystowskiej cyframi rzymskimi. Tak więc na powyższej tablicy widnieje data "szósty rok ery faszystowskiej", czyli 1928r.1 komentarz: