29 marca 2011

Rynek pracy we Włoszech 2011 – ciekawostki z prasy

LA STAMPA,  28 MARZO 2011
Le piccole imprese sono tornate ad assumere
Previsti 99 mila ingressi. I più richiesti giovani, tecnici e operai specializzati

Raport Excelsior-Unioncamere z pierwszych miesięcy 2011 roku jest dosyć optymistyczny. Małe i średnie przedsiębiorstwa przewidują zatrudnienie 99 tysięcy pracowników. Dotyczy to szczególnie produkcji przemysłowej i sektoru budownictwa: 45 tysięcy, z czego prawie 10000 w regionach północno-zachodnich, 7500 w części północno-wschodniej kraju i 9600 osób w środkowych Włoszech.
Zatrudnienie wzrasta również w sektorze usług: przewiduje się przyjęcie do pracy 54 tysięcy pracowników, w tym 16 tysięcy w handlu.
Umowa o pracę
Z Raportu wynika, że pracodawcy powracają  powoli do kontraktów na czas nieokreślony (42,5%), natomiast umowy na czas określony stanowią tylko 39,6% ofert.
Wykształcenie
Ponad połowa ofert pracy (53,2%) dotyczy łącznie osób z wykształceniem wyższym (8,4%) i średnim (44,8%), natomiast 11% dotyczy ofert dla osób z wykwalifikowaniem zawodowym.
Kandydaci
Na rynku pracy głównie poszukuje się osób młodych (54,3%); ponad jedna piąta ofert skierowana jest do cudzoziemców, szczególnie w sektorze opieki zdrowotnej (30,6%), co czwarta oferta dotyczy budowlańców, a 27,2% kandydatów znajdzie pracę w turystyce i na rynku restauracyjnym. 
Poszukiwane zawody
Najwięcej ofert skierowanych jest do techników działów administracyjnych i finansowych (7300), ekspertów od marketingu (3500), techników przemysłowych i budowlanych oraz kreślarzy i rysowników (3300).
Nie brakuje też ofert dla sekretarek i asystentów (4900), oraz dla sprzedawców (5700).
Dobrą koniunkturą cieszą się także kucharze i kelnerzy – 3300 ofert.
Najwięcej ofert, bo aż 46,4% znajdziemy jednak dla opiekunek i opiekunów, czyli „badanti”.   

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza