12 grudnia 2013

Włosi znów emigrują w poszukiwaniu pracy

Recesja się przedłuża i statystyki rosną nieubłaganie: w 2010r. wyemigrowało z Włoch 40 tys, osób, w 2011r. już 50 tys., a w 2012 aż 68 tys.!  Przy czym grudniowe dane z urzędu statystycznego Censis podają, że w ostatnim dziesięcioleciu całkowita liczba włoskich emigrantów wręcz podwoiła się.


Według danych XIX Rapporto nazionale sulle migrazioni 2013 w  ostatnich latach najwięcej osób wyemigrowało z regionów Molise, Campania, Basilicata, Puglia i Sicilia.

Najwięcej Włochów wyjechało ostatnio do Niemiec (ponad 7 tys. osób), Szwajcarii (ponad 6 tys.), Wielkiej Brytanii (prawie 6 tys.) i Francji (ponad 5 tys.). Dane z raportu Stowarzyszenia Migrantes podają, że najwięcej Włochów osiedla się właśnie w Europie,  oraz w Ameryce i Australii.


W styczniu 2013 liczba Włochów mieszkających na stałe poza granicami kraju wynosiła ponad 4,3 mln osób, tj. 7,3% całej populacji Italii. 

Znaczna liczba osób to ludzie młodzi i wysoko wykształceni, np. architekci czy lekarze specjaliści, którzy nie znajdują żadnych perspektyw w kraju.
1 komentarz: