10 stycznia 2012

Jakość i ceny włoskich produktów rolnychZ ostatnich badań przeprowadzonych przez włoskie Ministerstwo Zdrowia wynika, że jakość warzyw, owoców i innych produktów rolnych we Włoszech jest bardzo wysoka jak na standardy europejskie, a w szczególności poziom pestycydów jest stosunkowo niski.
Tylko 0,6% świeżych owoców i 0,3% produktów zbożowych przekracza dozwolone limity pestycydów (w innych krajach europejskich wynik ten jest nawet trzykrotnie większy). (Ciekawostki z prasy: BuoneNotizie.it)

Niestety dobra jakość nie idzie w parze z niskimi cenami. Confederazione italiana agricoltori (Cia) chce położyć kres nieuzasadnionemu wzrostowi cen produktów rolnych, a przede wszystkim kolosalnej różnicy cenowej tego samego produktu „prosto z pola” a jego ostatecznej cenie w supermarkecie, różnica ta dochodzi nawet do 900%! Taki system sprzyjający spekulacji i ograniczaniu konkurencji na rynku nierzadko doprowadza rolników do upadku. 

11 stycznia 2012 Cia ma przedstawić rządowi nowy projekt regulacji mechanizmów kształtowania cen i wzajemnych relacji pomiędzy rolnikami a wielką dystrybucją we Włoszech na podobnych zasadach jak w innych krajach UE, min. we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. 
(Ciekawostki z prasy: agricolturaonweb.imagelinenetwork.com)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza