12 kwietnia 2011

Wspólne kłopoty południa Włoch, wschodniej Polski i Niemiec - ciekawostki z prasy

il velino.it 23/03/2011
ECO - “Mezzogiorni” d’Ue e ruolo della cooperazione bancaria in Sud Italia

14 marca w Rzymie odbyło  się międzynarodowe spotkanie “Il Mezzogiorno d’Europa: Italia del Sud, Germania dell’Est e Polonia Orientale” (Południe Europy: południowe Włochy, wschodnie Niemcy i wschodnia Polska). W spotkaniu uczestniczyli min. emerytowany profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Antoni Kukliński, dyrektor Centro di Ricerca delle Regioni Europee, Bruno Amoroso i przewodniczący Centro Studi, Federico Caffè.

Analizowane „mega-regiony” Europy mają wiele wspólnych aspektów i to nie tylko pod względem ekonomicznym, ale również kulturalno-politycznym i historycznym.

Na konferencji zwracano uwagę na wspólne cechy negatywne wyżej wymienionych regionów, min. utratę złudzeń i wiary w przyszłość i rozwój gospodarczy lokalnej populacji, która w konsekwencji decyduje się na emigrację. Taka postawa z góry skazuje potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców na  niepowodzenie.

Naukowcy podkreślali konieczność zorganizowania niezbędnych środków i opracowania konkretnych projektów rekonstrukcji lokalnej aby dać lepsze perspektywy na wzrost gospodarczy i społeczny tych regionów.

Profesor Kukliński określił proces transformacji Polski  na gospodarkę rynkową  jako zadowalający i dobrze imitujący inne modele gospodarki, również zachodnie. Niemniej jednak przewiduje okres stagnacji, i szczególnie w tych regionach największym wyzwaniem dla lokalnej władzy będzie utrzymanie lub poszerzenie swoich pozycji na rynku, gdy skończą się znaczne jak dotąd fundusze europejskie. Zdaniem profesora, niezbędne jest zdecydowane zaangażowanie i interwencja lokalnych banków, aby umożliwić szeroki dostęp do kredytów.

Taka ścisła współpraca pomiędzy bankami i administracją państwową już daje pozytywne sygnały wzrostu gospodarczego na południu Włoch.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza