20 kwietnia 2011

Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych we Włoszech

Almalaurea, włoskie konsorcjum interuniwersyteckie, opublikowało XIII raport analizujący status absolwentów szkół wyższych na rynku pracy we Włoszech.
Raport został przeprowadzony na bazie danych dotyczących 400.000 absolwentów  62 włoskich uczelni.
ZATRUDNIENIE
Aktualny procent bezrobocia wśród młodych ludzi we Włoszech sięga prawie 30%. Jednakże rejestruje się większy procent zatrudnienia absolwentów szkół wyższych (77%) w stosunku do zatrudnienia absolwentów szkół średnich (66%).
Znacząca jest także różnica pomiędzy ofertą rynku pracy na północy i na południu Włoch. Zatrudnienie absolwentów studiów na północy wynosi  87%, a na południu 74%.
Z raportu wynika, że mężczyźni łatwiej znajdują pracę niż kobiety, a także  oferuje im się zarobki wyższe o 10,5% - 23%  na tych samych stanowiskach i takich samych umowach o pracę.

Procent zatrudnienia absolwentów  już po roku ukończenia studiów wynosi:
- absolwenci studiów I-go stopnia (3-letnich) – 71%
- absolwenci II stopnia (specjalistyczne uzupełniające) – 56%
- absolwenci studiów jednolitych magisterskich – 37%.


KIERUNKI O WYSOKIEJ PERSPEKTYWIE ZATRUDNIENIA
Medyczne – 97,2%
Ekonomiczno-statystyczne – 85,8%
Architektura – 85,8%
Inżynieria – 84,7%
Wychowanie fizyczne – 84,1%
Nauczanie – 83,4%
Polityczno-socjalne – 80,6%
Lingwistyczne – 77,9%
Psychologiczne – 72,3%
Rolnicze – 68,8%

Statystycznie zarobki absolwentów po roku ukończenia studiów we Włoszech sięgają 1.054 euro, natomiast ich kolegów za granicą 1.568 euro.

Almalaurea.it

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz