3 lutego 2012

8 urodziny gazety „Nasz Świat” we Włoszech

W lutym 2004 roku ukazał się pierwszy numer „Naszego Świata”, trzynastego tytułu wydawnictwa Stranieri in Italia, specjalizującego się w prasie obcojęzycznej.

O naszym wydawnictwie
W 2000 roku powstał portal dla imigrantów we Włoszech www.stranieriinitalia.it. Jego pomysłodawcy postanowili wyjść naprzeciw potrzebom pracownikom z zagranicy, oferując bezpłatnie szereg praktycznych informacji związanych z życiem i pracą w Italii i przede wszystkim tłumacząc jak odnaleźć się w gąszczy włoskiej biurokracji. W owym czasie był to jedyna platforma informacyjna w pełni adresowana do imigrantów mieszkających we Włoszech. Dzisiaj Stranieri in Italia to bogaty network informacyjny.
Prasa 
Stranieri in Italia obecnie publikuje 15 periodyków (tygodników, dwutygodników i miesięczników)  w rożnych językach, innych niż włoski,  które łącznie docierają do ponad pół miliona czytelników 22 narodowości.
Poszczególne tytuły adresowane są do najliczniejszych grup etnicznych. Wszystkie czasopisma są realizowane według podobnego schematu wydawniczego, kładąc nacisk przede wszystkim na dostarczenie cudzoziemcom żyjącym i pracującym we Włoszech praktycznych porad związanych  z odnalezieniem się w nowym kraju pobytu. Ponadto wszystkie pisma zawierają rozbudowaną sekcję informacyjną na temat życia danej wspólnoty etnicznej, jako, że kładziony jest również nacisk, aby ułatwić czytelnikom stały kontakt ze swoimi rodakami i z krajem pochodzenia. Wychodząc z przekonania, że każda kultura, każdy język stanowi część dziedzictwa kulturowego ludzkości Stranieri in Italia afirmuję ideę integracji narodów, przeciwstawiając się natomiast zjawisku asymilacji  i wszelkim formom działań dyskryminatorskich czy naciskom wyrzeczenia się swojej tożsamości narodowej.
Warto podkreślić, że obecnie we Włoszech żyje ponad 6 milionów cudzoziemców (co stanowi blisko 10% społeczeństwa zamieszkującego Półwysep Apeniński), z czego 4,9 miliona posiada zalegalizowane prawo pobytu.

Portale informacyjne
Każdy wydawanych tytułów prasowych posiada w internecie swoją witrynę, zazwyczaj o homonimicznej nazwie.

Broszury informacyjne
Stranieri in Italia wydaje okresowo również broszury informacyjne, będące praktycznymi przewodnikami po m.in. włoskiej służbie zdrowia, szkolnictwie, prawie pracy, prawie podatkowym.
Współpraca
Partnerami naszego wydawnictwa są, m. in.: Dziennik „Il Sole 24 Ore”, Formez (program administracji publicznej adresowany do imigrantów), Urząd Miasta Rzymu oraz Mediolanu, Ministerstwo  Spraw Zagranicznych , Ministerstwo Zdrowia i Pracy, INPS, INAIL,  Włoska Liga Walki z Nowotworami, przy współpracy z którymi zrealizowano szereg kampanii informacyjnych.

Programy radiowe i telewizyjne
Stranieri in Italia zrealizowało też szereg audycji radiowych (dzienniki radiowe w kilku językach obcych)  i program telewizyjny TV Babzine nadawany na kanale  Babel platformy Sky.

Stranieri In Italia za granicą
Na przestrzeni lat nasze wydawnictwo dostarczało  poprzez projekty prasowe i internetowe praktyczne informacje legislacyjne również imigrantom w innych krajach UE. Obecnie, poprzez udziały w wydawnictwie My Own Media  wydaje kilka czasopism  i ich homonimiczne portale internetowe dla imigrantów pracujących w Wielkiej Brytanii.

Narodziny  „Naszego Świata”
Pierwszy numer „Naszego Świata”, trzynastego tytułu wydawnictwa Stranieri in Italia liczył 16 stron i był w całości dziełem Agnieszki Bladowskiej i Joanny Pachli. Ukazał się on w lutym 2004 r. Pismo powstało w szczególnym momencie w historii Polski -  parę miesięcy przed przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. W lutym 2006 r. redagowaniem pisma zajęły się Danuta Wojtaszczyk i Anna Malczewska. Pragnieniem redaktorek było stworzenie gazety, która byłaby płaszczyzną spotkania dla Polaków we Włoszech . zarówno tych zamieszkałych na stałe jak pracujących sezonowo. W ich zamierzeniu pismo powinno być tworzone dla i przy współpracy z czytelnikami. Idea ta została pozytywnie przyjęta przez czytelników, którzy na łamach gazety chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami, informują o wydarzeniach polonijnych z regionu, w którym mieszkają. Od października 2006 roku „Nasz Świat” z miesięcznika stał się dwutygodnikiem. Obecnie nakład gazety wynosi 17-20 tys. egzemplarzy i dociera ona do wszystkich zakątków Półwyspu Apenińskiego (free press w dużych skupiskach Polaków , sprzedaż w  kioskach oraz dystrybucja poprzez współpracę z polskim instytucjami i organizacjami Polonijnymi).

Portal internetowy www.naszswiat.net
Aby wyjść naprzeciw bieżącym potrzebom Polaków, którzy  z rożnych względów postanowili osiedlić się we Włoszech w 2009 roku uruchomiliśmy portal internetowy, który codziennie oferuje od kilku do kilkunastu artykułów o charakterze porad prawnych, wiadomości z życia Polonii włoskiej,  aktualnych informacji o ważnych wydarzeniach we  Włoszech i w Polsce.  W sekcji magazyn zamieszczane są artykuły na tematy społeczne, dotyczące kwestii zdrowia, spraw związanych z wychowaniem dzieci, rożnego rodzaju felietony, ciekawostki, a także przybliżające język i kulturę Włoch „Nasz Świat”, podobnie jak wszystkie pozostałe tytuły wydawane przez Stranieri in Italia nie otrzymuje żadnych dofinansowań  ze środków publicznych. We Włoszech zgodnie z obowiązującymi przepisami  dotację z budżetu państwa zarezerwowane są dla gazet włoskojęzycznych. Nie otrzymuje również żadnych dofinansowań ze strony państwa polskiego. Jesteśmy więc w pełni gazetą prywatną, niezależną i apolityczną.
Naszym celem jest z jednej strony służba, przynajmniej w sensie informacyjnym, w odnalezieniu się w rzeczywistości zawodowej i społecznej we Włoszech, z drugiej podtrzymywanie stałego kontaktu z Ojczyzną oraz pielęgnowanie przywiązania do naszych narodowych tradycji, kultury i języka. Oferujemy polskim instytucjom działającym na terenie Republiki Włoskiej, a zwłaszcza przedstawicielstwom dyplomatycznym możliwość bezpłatnej publikacji komunikatów, ważnych dla emigrantów.
źródło: www.naszswiat.net
Danuta Wojtaszczyk
Anna Malczewska

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza