20 lutego 2012

Zasiłek socjalny we Włoszech

Miejskie ośrodki pomocy społecznej we Włoszech oferują pomoc w formie zasiłku pieniężnego obywatelom, zarówno Włochom jak i cudzoziemcom, w trudnej sytuacji socjo-ekonomicznej.  Ten rodzaj pomocy w języku urzędowy określany jest terminem intervento economico a sostegno del cittadino. W wielu włoskich miastach zbierane są właśnie podania o przyznanie zapomogi w pierwszym kwartale 2012 roku.

Komu przysługuje pomoc?
- rodzinom w trudnej sytuacji materialnej (famiglie con basso redditto)
–  rodzicowi samotnie wychowującemu niepełnoletnie dzieci (genitore solo con figli minori)
- samotnym starszym osobom, tj. mężczyznom powyżej 65 roku życia i kobietom powyżej 60 lat (anziano/anziana sola)
- rodzinom, których członek jest niepełnosprawny (familiare convivente disabile)
- osobom zmagającym z ciężkimi i przewlekłymi chorobami (presenza nel nucleo di persona affetta da gravi problematiche sanitarie) –
-  osoby bezdomne (senza fissa dimora)
Warto wiedzieć
Jeśli w Twojej rodzinie są niepełnoletnie dzieci, a osiągane przez Ciebie dochody ledwo starczają na związanie końca z końcem  pamiętaj, że ze strony miejskiej opieki społecznej możesz otrzymać pomoc pieniężną na zapłacenie np. zaległych rachunków, czynszu, a także potrzebną na pokrycie wydatków „ekstra: specjalistyczne badania lekarskie, zakup okularów, aparatury medycznej, lekarstw, żywności dietetycznej i odżywek, itp.
Wysokość zasiłku, termin i sposób przyznania zapomogi
Wysokość zapomogi ustalana jest co roku przez władze samorządowe. Przykładowo w Rzymie ustalono, że wsparcie pieniężne będą mogły otrzymać rodziny, których miesięczny dochód nie przekracza kwoty 671.39 euro.

Miejskie ośrodki pomocy społecznej rozpatrują indywidualnie sytuację każdej rodziny. Warto podkreślić, że istnieje możliwość otrzymania stałego zasiłku miesięcznego, wypłacanego co miesiąc, jak i jednorazowej zapomogi.

Podanie o udzielenie wsparcia finansowego od gminy składa się w biurze Servzio Sociale,właściwym dla miejsca stałego zamieszkania we Włoszech, zatem w urzędzie gminy (comune) lub w przypadku zamieszkiwania w dużym mieście w  urzędzie dzielnicowym (municipio).

Dokumenty, które należy załączyć:
- zaświadczenie Dichiarazione sostitutiva unica, popularnie zwane ISEE. Dokument ten musi zostać wydany przez autoryzowany urząd, tj. CAF (Centro Asistenza Fiscale) lub patronato. Ww. certyfikat jest wydawany od ręki i  całkowicie bezpłatnie.
- kserokopia ważnego dokumentu tożsamości i codice fiscale
Dokumenty, które warto zabrać ze sobą:
- w przypadku z zaleganiem z opłatami za wynajem (morosità) i czynsz listy ponaglające (messa in mora)
- w przypadku zalegania z opłacaniem rachunków np. za gaz i prąd listy ponaglające  oraz kserokopie rachunków (bollette)
- kosztorysy badań  medycznych/preventivi (np. na leczenie dentystyczne, okulistyczne, rehabilitacyjne)
- rachunki za zakup sprzętów domowych i za naprawy w mieszkaniu np. bojlera, piecyka gazowego
- rachunki za zakup lekarstw, sprzętu medycznego lub wykonanie badań lekarskich z ostatniego roku
Pomoc bezgotówkowa
Włoskie ośrodki opieki społecznej oferują również różne formy pomocy bezgotówkowej.
Osobom dotkniętym ubóstwem wydawane są np. talony na zakup produktów spożywczych, wykupione ciepłe obiady w stołówce, bezdomnym udzielane jest schronienie. Kto nie ma pieniędzy na odzież dla siebie czy dzieci również może liczyć na pomoc w postaci potrzebnych ubrań.

Przydatne linki i adresy:

Opieka Społeczna w Rzymie
Danuta Wojtaszczyk

źródło: www.naszswiat.net 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza