12 marca 2013

Alfabet konklawe


fot.guidasicilia.it
ACCEPTO- z łac. "przyjmuję", "zgadzam się" – to formuła wypowiadana przez wybranego następcę św. Piotra

CAMERLENGO – z łac. camarlingus, czyli dosłownie „obsługujący pokój władcy”,  to kardynał, który przejmuje funkcję tymczasowej głowy Państwa Watykanu po śmierci lub rezygnacji papieża. Przejmuje obowiązki administracyjne, zatwierdza śmierć papieża, zdejmuje mu z palca pierścień i zamyka oficjalnie apartamenty papieskie.

CARDINALE – dosłownie „główny”, „zasadniczy”,  „podstawowy”, ponieważ kardynał pełni podstawową rolę w chrześcijaństwie.


CERIMONIERE – mistrz ceremonii, podczas konklawe cerimonieri wręczają kardynałom 2 lub 3 karty do głosowania i opuszczają Kaplicę Sykstyńską.

CONCLAVE -  z łac. (clausi) cum clave, czyli zamknięci na klucz

CONGREGAZIONI – kongregacje, zgromadzenia kardynałów poprzedzające konklawe. Podczas tych zgromadzeń podejmuje się najważniejsze decyzje, dyskutuje na temat różnych nurtów politycznych  reprezentowanych przez poszczególnych kardynałów. Na congregazione generale zbierają się wszyscy kardynałowie wyborcy, a na congregazione particolare tylko camerlengo i trzej wylosowani kardynałowie, decydują wtedy o mniej istotnych sprawach.

DECANO – dziekan kolegium kardynalskiego

EMINENZA – eminencja, tytuł kardynałów, od łac. eminente – wyniosły, wybitny

EXTRA OMNES – „wszyscy na zewnątrz”, to nakaz opuszczenia Kaplicy Sykstyńskiej przez wszystke osoby oprócz kardynałów, głównego mistrza ceremonii i duchownego, który prowadzi medytacje. Po medytacjach ci ostatni również opuszczają Kaplicę. Drzwi do kaplicy zamykane są od wewnątrz.

FUMATA NERA/BIANCA – sygnał dymny uchodzący z komina Kaplicy Sykstyńskiej podczas wyborów papieża: czarny dym na znak braku wyboru papieża, a biały na znak pozytywnego rezultatu  elekcji papieża.

HABEMUS PAPAM (Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam) – “mamy papieża”,  to formuła ogłaszana publicznie z balkonu Bazyliki św. Piotra. Wypowiadane są kolejno: imię (po łacinie) i nazwisko kardynała, imię (imiona) wybrane przez nowego papieża.

MESSA PRO ELIGENDO (Messa votiva pro eligendo Pontifice) – msza poprzedzająca początek konklawe, w której wezmą udział wszyscy kardynałowie

PALLIO – z łac. pallium płaszcz, którym zostaje okryty nowowybrany papież podczas mszy inaugurującej pontyfikat. Płaszcz okrywa szyję i symbolizuje owieczkę, którą pasterz nosił na karku – w ten sposób odwołuje się do najważniejszego zadania papieża: duszpasterstwa.

RITIRO – dosłownie “wycofanie się”, odizolowanie się kardynałów od świata  podczas trwania konklawe

SCRUTATORI – trzech wylosowanych kardynałów obliczających głosy

STANZA DELLE LACRIME – “sala łez”, tak potocznie nazywana jest zakrystia w Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie przechodzi kardynał wybrany na papieża. Tam zakładając szaty papieskie niejeden kardynał uległ emocji i wzruszeniu.

VACATIO/SEDE VACANTE - "siedziba nieobsadzona"

1 komentarz: