24 października 2011

Poszukiwane zielone zawody we Włoszech


„Green jobs”, czyli „lavori verdi”, a więc tzw. zielone miejsca pracy, zawody związane z ekologiczną technologią, to dziś już nie tylko moda ale i konieczność na rynku pracy.
W Europie zielone zawody dają pracę 3,4 milionom ludzi. Również we Włoszech ogromna konkurencja na rynku sprzyja rozwojowi nowych technologii ekologicznych, które wymagają specjalistycznej wiedzy oraz zdobycia nowych kwalifikacji.

Według sondażu portalu Yes.Life najbardziej poszukiwane zielone zawody we Włoszech to:

Chimico ambientale – chemik specjalista/technik ochrony środowiska
Eco–avvocato – prawnik d/s ochrony środowiska
Progettista verde – projektant ekolog
Organizzatore di eventi sostenibili – organizator imprez i promocji ekorozwoju
Eco-chef – szef kuchni ekologicznej
Bioingegnere - bioinżynier

Valutatore di impatto ambientale – specialista d/s ocen oddziaływania na środowisko 

Oraz pracownicy w sektorach:

Ecoturismo - ekoturystyka
Settore fotovoltaico – energetyka słoneczna i zastosowanie ogniw fotowoltaicznych
Settore rifiuti – recyklizacja odpadów


(Ciekawostki z prasy: Yes.life, 20/10/2011)

1 komentarz: