30 kwietnia 2013

Co dwa słowa to nie jedno

Na pewno spotkaliście się nie raz z celowym powtórzeniem pod rząd tego samego słowa w języku włoskim, np. piano piano... poco poco... bene bene... così così... or ora... quasi quasi..., senti senti... itd.
fot.leitv.it


Co najmniej dwukrotne użycie przysłówka (adagio adagio - powoli), przymiotnika (magro magro - bardzo chudy), czasownika (fuggi fuggi - uciekaj gdzie się da), czy rzeczownika (fior fiore - najlepsza część), to bardzo popularny środek stylistyczny 
w języku włoskim, który służy do podkreślenia, zintensyfikowania  znaczenia danego słowa. 

Tak więc, zamiast dodawać inne przysłówki typu molto/assai/tanto - bardzo; veramente/davvero - naprawdę, itp., wystarczy powtórzyć to samo słowo dwa razy aby spotęgować jego znaczenie i  ekspresję

W tłumaczeniach na język polski, choć jednak rzadko, możemy stosować gdzieniegdzie podobne powtórzenia, np. ma guarda guarda - no popatrz popatrz.

Czasami można też spotkać się z niewielką zmianą formy jednego z elementów, np. pian pianino - powolutku/pomalutku. 

W niektórych przypadkach powtórzone słowo  może z czasem zyskać inne, metaforyczne znaczenie, np. 

sotto sotto - coś się pod tym kryje...
aumma aumma (dialekt neapolitański) - po kryjomu, po cichu, potajemnie, pokątnie...
terra terra - banalnie, prozaicznie, w praktyce...

Czasami jednak powtórzenie słowa może służyć do sprecyzowania informacji, np. Abiti a Milano Milano? - Mieszkasz w samym Mediolanie? (w domyśle: w obrębie miasta, a nie na peryferiach). 

Oto kilka przykładów z włoskich piosenek:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz