Polityka Prywatności

Drogi Czytelniku,

W dniu 25 maja 2018 roku rozpoczyna swoje obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

Zachęcamy do zapoznania się z nową Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się m.in.:
 • jakie masz prawa w związku z ochroną swoich danych osobowych,
 • jakie dane osobowe są zbierane i przetwarzane,
 • jakie podmioty oprócz Administratora mogą uczestniczyć w procesie przetwarzania danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań w związku z nową Polityką Prywatności prosimy o kontakt poprzez odpowiedzenie na tę wiadomość.


Polityka Prywatności
DEFINICJE

 1. Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, która:
 1. korzysta ze strony internetowej www.wloskicafe.blogspot.com przeglądając i czytając dostępne na niej treści,
 2. weszła w interakcje ze stroną tj wysłała komentarz lub e-mail na podany adres e-mail
 1. Strona – strona internetowa zawierająca treści oraz formularze z możliwością wypełnienia ich przez użytkownika i wysłania  wiadomości online.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


  1. Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane przez Użytkownika lub będą zebrane przez autora bloga na temat Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
  2. Administratorem, wskazanych powyżej, danych osobowych jest autorka bloga WloskiCafe.
  3. Przetwarzam dane osobowe użytkownika, w następujących celach:
  1. do zarządzania zapytaniami do autorki. Przetwarzam dane w celach kontaktowych i realizacji zapytania złożonego za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

  1. Dane osobowe użytkownika, które są gromadzone przez autorkę bloga w trakcie wizyty użytkownika na tej Witrynie, są traktowane jako poufne. Informacje wymagane do odpowiedzi na zapytania nie są sprzedawane ani ujawniane osobom trzecim bez Twojej zgody, chyba że ich ujawnienie jest niezbędne.
  USUWANIE DANCH OSOBOWYCH
  1. Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące tego oświadczenia o ochronie prywatności, praktyk tej strony lub kontaktów z tą witryną, może wysłać pytania na e-mail: ag.b.gorzkowska@gmail.com
  2. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych, zwanym również „prawem do bycia zapomnianym”. Zasada leżąca u podstaw tego prawa ma na celu umożliwienie danemu użytkownikowi osobie wnioskowania o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy nie ma istotnego powodu dla jej dalszego przetwarzania.
  3. Zgodnie z zapisami RODO osoby fizyczne mają prawo do usunięcia danych osobowych i zapobiegania ich przetwarzaniu w szczególnych okolicznościach:
   a) gdy dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celem, dla którego 
  4. zostały pierwotnie zebrane / przetworzone;
   b) Kiedy osoba wycofuje zgodę;
   c) Kiedy poszczególne obiekty są przetwarzane i nie ma innej podstawy prawnej dla odnośnej czynności przetwarzania;
   d) Kiedy dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone;
   e) W przypadku, gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
  5. W przypadku, gdy Użytkownik zażyczy sobie całkowitego usunięcia danych nie zatrzymam żadnych danych w swoich zasobach.
  6. Niniejszy dokument określa również naszą politykę reagowania na wnioski o usunięcie danych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które wchodzi w życie w maju 2018 r. 
  7. Autorka bloga zobowiązuje się do usunięcia danych w ciągu jednego miesiąca (30 dni kalendarzowych) i wysyłki potwierdzenia, gdy informacje zostaną usunięte.

   PLIKI COOKIES

   1. Pliki cookies to pliki instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Stronę. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika na Stronie i dokonywane przez niego czynności.
   2. Informuję Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

   ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

   1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 maja 2018r.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza