6 lipca 2011

Powstała Unia Stowarzyszeń Włosko-Polskich


26 czerwca w Padwie odbyło się spotkanie reprezentantów organizacji polonijnych we Włoszech, na które przybyli: Stowarzyszenie Polsko-Włoskie w Padwie (dr. Ewa Piacentile i Irena Czopek), Związek Polaków w Kalabrii (Katarzyna Gralińska), Koło Kulturalne Włosko-Polskie w Lombardii (Barbara Głuska Trezzani) oraz Stowarzyszenie Polsko-Włoski w Follonica (Robert i Renata Małeccy). Drogą połączenia internetowego w spotkaniu brała udział również Kazimiera Wojnicka, reprezentująca Stowarzyszenie Kulturalne Amici dell’Europa w Katanii.

Tego dnia reprezentanci czterech z pieciu organizacji wyrazili wolę utworzenia Unii Stowarzyszeń Włosko-Polskich (UAIP). Podczas spotkania ustalono warunki współpracy i działań nowej organizacji, zrzeszającej w chwili obecnej cztery stowarzyszenia polonijne (Stowarzyszenie Polsko-Włoskie w Padwie, Związek Polaków w Kalabrii, Stowarzyszenie Polsko-Włoskie w Folonica oraz  Stowarzyszenie Kulturalne Amici dell’Europa w Katanii), działających na terenie Włoch.  Za główny cel postawiono zrzeszenie organizacji polsko-włoskich z terenu całego Półwyspu Apenińskiego oraz nawiązanie stałej współpracy z ośrodkami polonijnymi na świecie.
Prezesem nowopowstałej Unii Stowarzyszeń Włosko-Polskich został Rober Jan Małecki, prezes Stowarzyszenia Polsko-Włoskiego w Follonice.


Robert Jan Małecki, prezes UAIP
Robert Jan Małecki, prezes UAIP
Głównymi zadaniami Unii są przede wszystkim: promowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków we Włoszech, popularyzowanie wiedzy o polskiej kulturze i historii poprzez współpracę organizacji członkowskich z instytucjami włoskimi i polskimi, które mają ten sam cel działania.
- Jako nadrzędny cel Unii stawiamy koordynację projektów kulturalnych nastawionych na promowanie kultury, języka i historii polskiej poprzez m.in.  rozwój i tworzenie nowych szkół polonijnych, organizowanie koncertów, wystaw, projekcji filmowych, wycieczek, kolonii, obozów językowych – mówi Robert Małecki, prezes Unii Stowarzyszeń Polsko-Włoskich.


Siedzibą nowopowstałej organizacji została Padwa, gdzie prężnie, pod kierownictwem dr. Ewy Piacentile, działa Stowarzyszenie Włosko-Polskie AIPP. - Stowarzyszenie dr. Ewy Piacentile przyczyniło się w dużej mierze do stworzenia UAIP i dlatego wybraliśmy Padwę jako siedzibę. Tutaj też pragniemy  zorganizować po raz pierwszy we Włoszech Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - Chcielibyśmy zacząć GRAĆ kilka dni wcześniej, aby zapoznać z tą inicjatywą również społeczeństwo włoskie i włączyć wszystkich do fantastycznej inicjatywy – mówi prezes nowej organizacji - Mamy zamiar przygotować coś w rodzaju maratonu, zaczynając od koncertów muzyki klasycznej, kolacji charytatywnej, a kończąc wielkim koncertem muzyki rockowej.
Przedstawiciele UAIP myślą o tym przedsięwzięciu bardzo pozytywnie i jeśli wszystko „wypali”, kolejne Finały zorganizowane zostaną także w innych miastach, w tym oczywiście w stolicy Włoch.
Wszystkie organizacje Unii Stowarzyszeń Włosko-Polskich były jeszcze do niedawna członkami, powstałego w 1995 roku Związku Polaków we Włoszech. – Z ZPwW postanowiliśmy się wypisać po ostatnim Walnym Zjeździe, który odbył się w marcu br.  – stwierdza Małecki - Wieloletnia przynależność naszych organizacji do Związku Polaków we Włoszech pozwoliła nam zaobserwować błędy w działalności tej federacji, których jako UAIP postaramy się nie popełnić.
- Unia Stowarzyszeń Włosko-Polskich jest prostą (zarejestrowaną) umową współpracy pomiędzy organizacjami – wyjaśnia Robert Małecki. Nie ulega wątpliwości, że istnieje potrzeba stworzenia silnej organizacji koordynującej działania lokalnych stowarzyszeń polonijnych we Włoszech. Taki cel stawiał sobie również Związek Polaków we Włoszech. Niestety ograniczenia statutowe oraz brak wewnętrznej organizacji często powodował, iż pozostawał on tylko zapisem na papierze. Unia Stowarzyszeń Włosko-Polskich stawia na tworzenie wspólnych projektów, które realizowane będą przez wszystkie organizacje zrzeszone.
- Wiele stowarzyszeń, które wypisało się z ZPwW nie było w stanie samodzielnie podjąć się realizacji projektów, które tak naprawdę  mogłyby zaangażować Polonię w każdym regionie - mówi prezes UAIP. - Trudności te możemy pokonać działając wspólnie. – Pragnę podkreślić, że dla nas nie jest ważne, ile dana organizacja ma członków, liczy się jej chęć do działania.
- UAIP stawia sobie za cel wspieranie zwłaszcza nowopowstałych stowarzyszeń polonijnych we Włoszech, dzieląc się wieloletnim doświadczeniem naszych organizacji założycielskich – podkreśla. Reprezentanci organizacji polonijnych obecni na spotkaniu w Padwie
- Zrobimy wszystko, aby mogły się one rozwijać i kontynuować swoją działalność. Liczą się chęci, dobra wola i wspólny cel, który ma nas łączyć i umacniać, a nie dzielić i różnić – dodaje.

Kto może zapisać się do UAIP?
Do Unii mogą wstąpić wszystkie organizacje polonijne realizujące podobne do naszych cele i legalnie zarejestrowane we Włoszech. – Wniosek o przyjęcie do Unii przez zainteresowane stowarzyszenie zostanie rozpatrzony przez Zarząd UAIP – wyjaśnia Małecki.
Wszystkie pytania na temat działalności Unii można kierować na adres e-mail uspw.info[at]gmail.com. W chwili obecnej tworzona jest strona internetowa UAIP, na której będzie można zapoznać się z działalnością nowej organizacji.

PROGRAM UNI
Zarząd Unii organizuje wspólne inicjatywy, wspiera organizacje o mniejszym doświadczneiu, pomaga przy realizacji danego programu i inicjatywy.
W skład Zarządu UAIP wchodzą tylko prezesi stowarzyszeń zrzeszonych. Każde stowarzyszenie, niezależnie od liczby posiadanych  członków ma w Zarządzie UAIP tylko jednego reprezentanta.
Unia nikogo nie zobowiązuje do współpracy ani do przynależności.  Zobowiązuje natomiast organizacje zrzeszone do stawiania sobie jako nadrzędny cel działania promocję  pozytywnego wizerunku Polski i Polaków.
- W jedności siła zwykło się mawiać. Jesteśmy przekonani, że działając wspólnie osiągniemy to, czego nie udawało się nam zrobić w pojedynkę” -  podkreśla prezes Robert Jan Małecki.


źródło:   www.naszswiat.net

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz