26 maja 2016

Żółwiowe mięśnie brzucha we Włoszech

Wyrzeźbić mięśnie brzucha jak u.... żółwia!

fot. personal-trainer-sp.com

Atutem młodych mężczyzn są niewątpliwie mięśnie brzucha ze stali - addominali d'acciaio. Dlatego
włoskie poradniki dla mężczyzn przepełnione są radami jak uzyskać perfekcyjną żółwią sylwetkę, czyli:  - Come ottenere la Tartaruga...?


Bo żółw przewija się tu niemal wszędzie i w różnych aspektach.  Przytoczę kilka przykładów: mięśniowy żółwik jest...

- piękny - Come avere la bella tartaruga
- upragniony - Raggiungere la tanto desiderata tartaruga
- słynny - Come si fa ad ottenere la famosissima tartaruga?

Można taki efekt  "uzyskać", "odtworzyć", a nawet "popisywać się" nim:

- Ottenere l'effetto tartaruga. 
- Ricreare l'effetto tartaruga  
- Se questa estate desideri sfoggiare una bella tartaruga devi allora seguire una Dieta... 

Przy czym można mieć "żółwi brzuch":
- Il cosiddetto addome a tartaruga...

lub "mięśnie brzucha wyrzeźbione na żółwia": 
- Ottenere addominali scolpiti a tartaruga

Ale uwaga, panowie, jeśli usłyszycie komentarz, jaki podsłuchałam mimowolnie przechodząc obok dwóch rozmawiających ze sobą mężczyzn, to raczej nie będzie komplement. Jeden z nich poklepał drugiego po nieco zaokrąglonym brzuchu mówiąc: 

- Andrea, che è 'sta roba, guarda qua! (Andrea, co to jest? no zobacz tylko!)
- Cosa? è la mia tartaruga! (No co? To mój żółwik!)
Sì! ma si è rigirata, mi sa!  (Taaa! chyba ci się odwrócił na drugą stronę!)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz