9 września 2011

Pilne włoskie sprawy…W dobie kryzysu gospodarczego i politycznego wiele spraw wydaje się szczególnie "gorących" i „niecierpiących zwłoki" zarówno dla polityków jak i dziennikarzy. Dlatego też, aby zwrócić uwagę czytelników, w języku prasowym pojawia się wiele tego typu określeń i synonimów. 
Zobaczmy, co takiego "spędza sen z powiek" włoskim politykom:: 

- Stringente – ponaglający, np.: necessità stringenti – “naglące potrzeby”
“Napolitano: ora concentrarsi sulla crescita, tema stringente e drammatico (Il Sole24ore, 9/09/2011)”


- Pressante – pilny, np: impegno pressante – “pilne zobowiązanie”
“Il manicomio europeo sugli Eurobond si somma all’incubo sempre più pressante che gli Stati Uniti cadano nuovamente in recessione/…/”(Il Giornale, 22/08/2011)

- Urgente – pilny, np. pratica urgente – “pilna sprawa”
“Per il Presidente della Repubblica alla “manovra necessaria, urgente” /…/(In dies, 09/09/2011)

- Incalzante – naglący, pilny, powtarzający się, np: richieste incalzanti – „naglące żądania, roszczenia”
“In questi giorni di incalzante polemica sui presunti privilegi fiscali della Chiesa, emerge un dato interessante, che di certo non passa inosservato” (Marigliano.net, 20/08/2011)

- Impellente – naglący, np.: necessità impellente – „nagląca potrzeba”
“Se questo è vero, una domanda si fa impellente. Posto che presumibilmente la situazione di crisi è destinata ad aggravarsi nel prossimo futuro /…/”(Corriere della Sera, 26/08/2011)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz