13 czerwca 2015

Po włosku alla buona

Alla buona to potoczne wyrażenie, które ma dwa nieco różniące się od siebie znaczenia:
- nieformalnie, niedokładnie, w przybliżeniu, mniej więcej, w sposób uproszczony, niestarannie, na chybcika (często w znaczeniu pejoratywnym): lavorare alla buona, riparare alla buona,

np. è vero che gli americani si vestono molto più "alla buona" rispetto a noi?- prosto i swojsko, bez wielkich ceremonii, po domowemu, tak jak nam wyjdzie (zazwyczaj w znaczeniu pozytywnym)
np. cucina alla buona; una persona semplice, alla buona...

fot.maru.firenze.sbn.itBrak komentarzy:

Prześlij komentarz