14 lipca 2015

Ci mancherebbe!, bo tylko tego jeszcze tu brakowało...

Ci mancherebbe! jako wyrażenie wykrzyknikowe ma wiele ciekawych zastosowań w języku włoskim
1) to typowa uprzejma odpowiedź na podziękowanie. Taka odpowiedź wskazuje, że w pewnym sensie podziękowania są tutaj zbędne. W języku polskim moglibyśmy powiedzieć coś w rodzaju "Ależ nie ma o czym mówić!"np.:


- Grazie mille di tutto!
- Ci mancherebbe! lub: Ci mancherebbe altro! ewentualnie: Figurati! (Si figuri!/ Figuriamoci!)


2) Ci mancherebbe! oznacza także nadzieję, że coś przykrego nie nastąpi, które po polsku możnaby przetłumaczyć jako "Tylko tego by jeszcze brakowało!", np.:


Speriamo di non prendere un’altra multa 
- Ci mancherebbe altro!

Non sono certo don Vito Corleone né, ci mancherebbe, il commissario Cattani de La Piovra (ilgiornale.it)

3) Ci mancherebbe oznacza wreszcie: "to (przecież) oczywiste!", np. w zdaniach: 


Certo, ci sono le liberalizzazioni, ma difficile pensare che un’economia schiantata come quella greca possa ottenere grandi benefici dall’obbligo di apertura domenicale dei negozi e una maggiore concorrenza del settore dei trasporti marittimi. Utile, per carità, Giusto, ci mancherebbe, ma decisamente poco. (panorama.it)

Resta il migliore del mondo, ci mancherebbe, e gli argentini che non lo vogliono in nazionale sono dei pazzi: e tuttavia Diego Maradona... (blitzquotidiano.it)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz