16 października 2012

Bezpłatne kursy w sektorze odzieżowym w Toskanii

Florencja
Polimoda International Institute Fashion Design & Marketing organizuje kurs addetto alle operazioni di alimentazione, avviamento e funzionamento di macchine utilizzate nel processo produttivo (operatora maszyn produkcyjnych) sfinansowany przez Provincia di Firenze.

Bezpłatny kurs na poziomie EQF w wymiarze 952 godzin, skierowany jest do 12 bezrobotnych z wykształceniem średnim, zainteresowanch produkcją tekstylną i modą, rozpocznie się w grudniu 2012. 


Oprócz kursu przewidziany jest także okres stażu w wymiarze 342 godzin w przedsiębiorstwach tekstylnych. Kurs zakończy się egzaminem i wręczeniem świadectwa kwalifikacji.

Zapisy do 5 listopada 2012 (50% miejsc jest zarezerwowanych dla kobiet).
Polimoda - Via Curtatone 1, Firenze, Info: link


Empoli

1. ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa) w Empoli (Firenze) organizuje bezpłatny kurs modellista abbigliamentto (krawiec-modelarz) sfinansowany przez Fondo Sociale Europeo.

Roczny kurs w wymiarze 900 godzin (w tym 300 godz. stażu praktycznego) rozpocznie się w lutym 2013r. i skierowany jest do 12 młodych bezrobotnych, w wieku powyżej 18 lat. Kurs zakończy się egzaminem i wręczeniem świadectwa kwalifikacji Attestato di Qualifica e Certificato di Competenze dell’ADA 634 Cucitura per punti particolari.

Zapisy do 31 stycznia 2013, ASEV, Empoli, Via delle Fiascaie, 12 Info: link2. ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa) w Empoli (Firenze) organizuje bezpłatny kurs “Tecnico di disegno di prodotti industriali attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche nel settore dell’abbigliamento” (technika przemysłu odzieżowego z wykorzystaniem technik komputerowych) sfinansowany przez Fondo Sociale Europeo.

Roczny kurs w wymiarze 600 godzin (w tym 220 godz. stażu), skierowany jest do 12 bezrobotnych z wykształceniem średnim rozpocznie się w grudniu 2012r. 

Zapisy do 3 grudnia  2012, ASEV, Empoli, Via delle Fiascaie, 12 Info: link

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz