26 lutego 2013

Wybory we Włoszech, czyli jak liczyć głosy po włosku


Wybory, wybory i po wyborach…., ale wróćmy jeszcze na chwilę do przebiegu wyborów, a konkretnie do analizowania wyników, oraz samej operacji liczenia oddanych głosów.

fot.gravinalife.it

Zauważmy, że w języku włoskim istnieją dwa pozornie bardzo podobne do siebie czasowniki:

SCRUTARE i SCRUTINARE


Scrutare – znaczy „dociekać”, doszukiwać się, „badać”, „obserwować” , np. scrutare il volto
Potrà inoltre scrutare porzioni di cosmo molto vicine al Sole, cosa praticamente impossibile per i telescopi spaziali che lavorano dal suolo. (focus.it, 25/02/2013)

Scrutinare – rzadko: „badać”, ale przede wszystkim: „decydować  o szkolnych ocenach”, oraz: „liczyć głosy w wyborach”
In Puglia mancano 250 sezioni da scrutinare (newspuglia.it/, 25/02/2013)


Stąd też pochodzi termin scrutatore -  nie tylko "badacz naukowy", ale także "urzędnik obliczający głosy w wyborach/głosowaniu i ogłaszający publicznie wyniki wyborów", "skrutator".
A Sulmona sostituito scrutatore colto da malore (abruzzo24ore.tv, 25/02/2013) 


Ponadto, scrutinio w szkolnictwie oznacza „klasyfikację/przyznanie ocen” przez komisję nauczycieli lub egzaminatorów, a  w polityce to nic innego jak „głosowanie”, np. scrutinio segreto – tajne głosowanie
Alle 15 urne chiuse, via allo scrutinio (legnanonews.com, 25/02/2013)

Zamiast czasownika scrutinare w języku włoskim często stosuje się także termin SPOGLIARE (wbrew pozorom nie oznacza tylko  "rozbierać") i FARE LO SPOGLIO - „analizować” (np. tekst, dane), oraz „obliczać głosy”, np. spogliare schede elettorali

/.../a poche schede da spogliare prima di chiudere i conti, pare arrivato il tempo delle recriminazioni, dello champagne e delle previsioni di sventura. (italians.corriere.it, 26/02/2013) 

Lo spoglio inizierà dai dati del Senato della Repubblica, seguito poi dai dati della Camera dei Deputati, mentre il risultato delle regionali sarà noto solo domani pomeriggio.(leggo.it, 25/02/2013)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz