19 stycznia 2015

Minimalny roczny dochód wymagany od cudzoziemców żyjących we Włoszech - 2015

Jak co roku, INPS wylicza minimalną stawkę, dzięki której cudzoziemcy pracujący we Włoszech mają prawo do legalnego pobytu na terenie Włoch. W 2015 roku minimalny roczny dochód wynosi 5830,76 euro. Jest to wzrost o 0,3% w porównaniu do ubiegłego roku. 
 


Oznacza to, że każdy cudzoziemiec, który przebywa we Włoszech od ponad trzech miesięcy musi zarobić minimalnie 448,52 euro na miesiąc (wysokość zasiłku socjalnego). Należy pamiętać, że do rocznego dochodu doliczana jest także trzynasta pensja. Zasiłek socjalny przysługuje osobom starszym i obywatelom Unii Europejskiej, których dochody nie pozwalają na utrzymanie się i którzy osiągnęli 65. rok życia.

Wysokość zasiłku socjalnego brana jest także pod uwagę w przypadku cudzoziemców żyjących i legalnie pracujących na Półwyspie Apenińskim. Kwota ta potrzebna jest do wyliczenia zdolności finansowej imigranta, dotyczy to także obywateli UE.

Stranieri in Italia
tłum. Anna Malczewska

źródło: Nasz świat
 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza