11 lipca 2012

Płaca minimalna w Europie


Najwyższa płaca minimalna obowiązuje w: Luksemburgu – 1801 euro, Irlandii – 1461, Holandii – 1446, Belgii – 1443, Francji – 1398 i Wielkiej Brytanii 1201 euro.
Ekonomiści uważają, że płaca minimalna może być skutecznym narzędziem w walce z bezrobociem. Jeżeli jednak minimalna płaca jest zbyt wysoka to powoduje ona wzrost bezrobocia, gdyż pracodawcom nie opłaca się zatrudniać pracowników do prostych zajęć. To uderza szczególnie w szanse znalezienia pracy przez ludzi młodych. Proste prace przy zbyt wysokiej płacy minimalnej realizowane są na czarno.
Jedna z najwyższych płac minimalnych w Europie obowiązuje we Francji. Stanowi ona 48% średniej krajowej, a konsekwencją tego jest fakt, że bezrobocie we Francji jest wyższe niż w Polsce (w kwietniu 10,2% osób w wieku produkcyjnym – w Polsce 9,9%; w grupie do 25 lat bez pracy pozostaje 22% Francuzów).
Wiele europejskich krajów nie ustala płacy minimalnej, a są nimi: Austria, Cypr, Dania, Finlandia, Niemcy, Szwecja i Włochy. W tych krajach bezrobocie w stosunku do ogółu osób w wieku produkcyjnym wynosi: Austria – 3%, Cypr – 9%, Dania -7%, Finlandia – 6%, Niemcy – 4%, Szwecja – 5% i Włochy – 9%.
Najwyższa płaca minimalna obowiązuje w: Luksemburgu – 1801 euro, Irlandii – 1461, Holandii – 1446, Belgii – 1443, Francji – 1398 i Wielkiej Brytanii 1201 euro.
Bezrobocie w tych krajach wynosi: Luksemburg – 4%, Irlandia – 12%, Holandia – 3%, Belgia – 7%, Francja – 10% i Wielka Brytania – 7%.
Najniższa płaca minimalna obowiązuje w: Bułgarii – 138 euro, Rumunii – 161, na Litwie – 231, Łotwie - 285 i w Estonii – 290 euro. Bezrobocie w tych krajach wynosi: Bułgaria -11%, Rumunia – 7%, Litwa – 12%, Łotwa 13% i Estonia – 10%.
Nie ma prostej zależności między stopą bezrobocia, a wysokością płacy minimalnej.
Wysokość minimalnego wynagrodzenia wpływa na wzrost bezrobocia, gdy rośnie ono szybciej, niż wydajność pracy. Wzrost wydajności pracy jest czynnikiem stymulującym wzrost PKB. To sprawia, iż rząd podejmując decyzje o podwyższeniu płacy minimalnej musi uwzględnić tempo wzrostu wydajności pracy i PKB.
Wzrost zatrudnienia może powodować zmniejszenie wydajności pracy i w konsekwencji generować wzrost bezrobocia.
D.W. źródło: www.naszswiat.net 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza