3 stycznia 2013

Zakupy na raty we Włoszech

Właściciele wielu sklepów, chcąc ułatwić kupującym zakupy, umożliwiają nabycie droższych produktów na raty (np. przy zakupie sprzętu RTV lub AGD, mebli, itp.) Tego typu operacja nosi we Włoszech nazwę “credito al consumo” (polskim odpowiednikiem jest kredyt konsumpcyjny). Na raty można kupić wiele drogich towarów, często nie wnosząc nawet zaliczki, rozpoczynając spłatę rat zwykle po miesiącu od momenty nabycia produktu. Możliwość dokonania zakupu dają banki i inne instytuty kredytujące, poprzez udzielenie kredytu lub pożyczki (wł. prestito personale). W przypadku zakupów na raty mówimy o kredycie ratalnym.
fot.online-news.it
Z kredytu konsumpcyjnego we Włoszech wyłączone są kredyty/pożyczki na sumę poniżej 200 euro i powyżej 75.000 euro.


Zakupy na raty można dokonać na kilka sposobów:

- poprzez zaciągnięcie kredytu ratalnego, umożliwiającą spłatę w jednej racie lub kilku ratach w określonym terminie;
- poprzez zaciągniecie kredytu za poręczeniem bankowym, wówczas raty zostają automatycznie ściągane z konta bankowego kredytobiorcy lub karty kredytowej (po włosku nazwa ta nosi nazwę R.I.D, skrót od rapporto interbancario diretto;
- poprzez pożyczkę gotówkową;
- poprzez tzw. cessione del quinto dello stipendio, czyli oddanie piątej części miesięcznego wynagrodzenia (pieniądze na spłatę kredytu zostają wówczas automatycznie odliczone od kwoty miesięcznego wynagrodzenia).

Należy podkreślić, że przy zakupie na raty kupujący zawiera umowę ze sklepem sprzedający dany towar lub usługę oraz z bankiem lub instytutem udzielającym kredytu/pożyczki.
Umowa z instytutem udzielającym kredytu:
Umowa dotycząca przyznanego przez bank lub inny instytut kredytu lub pożyczki musi zostać sporządzona na piśmie, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Przed udzieleniem pożyczki/kredytu bank dokonuje weryfikacji, czy osoba ubiegająca się o pożyczkę jest w czasie spłacania innego kredytu, i czy posiada wystarczające dochody.

W umowie kredytu konsumpcyjnego muszą znaleźć się następujące informacje:
- szczegółowy opis towaru lub usługi kupowanej przez kredytobiorcę;
- cena kupowanego produktu/usługi;
- wysokość rat i termin, w jakim mają zostać spłacone;
- wysokość ewentualnych odsetek, w przypadku opóźnienia w spłacie raty;
- wysokość ewentualnej kary, jeśli raty zostaną spłacone przed czasem
- wysokość kredytu i jego rodzaj (pożyczka gotówkowa, kredyt ratalny, itp.), TAEG (wysokość oprocentowania) oraz warunki umowy, które mogą ulec zmianie

Co to jest TAEG “Tasso annuo effettivo globale”?
TAEG, czyli oprocentowanie
Możliwość dokonania zakupy na raty, ma swoją cenę, jest nią oprocentowanie zwane TAEG.
Oznacza to, że jeśli przykładowo zamierzamy kupić telewizor za kilka tysięcy euro i decydujemy się go spłacać w ratach po kilkaset euro, w umowie kredytu ratalnego do ceny zakupu doliczone zostanie także oprocentowanie, które pobiera instytut udzielający kredytu.

Uwaga: Często banki nie zezwalają na spłatę rat za pośrednictwem blankietów pocztowych, ale wymagają udzielenia zgody na ściąganie rat bezpośrednio z konta bankowego lub za pośrednictwem tzw. „R.I.D”.

W przypadku, kiedy raty zostają ściągane bezpośrednio z konta, aby zablokować spłatę rat konsument zmuszony jest na piśmie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wystąpić do swojego banku o zatrzymania przelewu raty/rat.

Odstąpienie od kredytu
W świetle obowiązujących, a wprowadzonych niedawno przepisów konsument może zrezygnować z kredytu/pożyczki w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy. Rezygnację należy przedstawić na piśmie i przesłać listem poleconym do banku lub instytutu, udzielającego kredytu.

Jeżeli kredyt został już przyznany konsument musi zwrócić bankowi pożyczone pieniądze wraz z należnym mu oprocentowaniem.

Jeżeli pożyczka nie została jeszcze przyznana kupujący musi zapłacić całą należną za zakup sumę bezpośrednio w sklepie.

Co się stanie, jeśli nie zapłacisz raty?
Nie zapłacenie nawet tylko jednej raty może zaowocować dużymi problemami. W przypadku nie otrzymania należnej raty bank przysyła ponaglenie do zapłaty. Jeśli mimo ponaglenia rata nie zostaje zapłacona bank może dążyć do zerwania umowy, żądając natychmiastowej spłaty wszystkich rat wraz z należnymi odsetkami.
Ponadto osoba uchylająca się od zapłaty może zostać wpisana do tzw. czarnego rejestru kredytobiorców (CRIF- cattivi pagatori). Osoba wpisana na taką czarna listę w przyszłości będzie mieć poważne trudności w zaciągnięciu kolejnego kredytu lub pożyczki.


źródło: Stranieri in Italia     
oprac. Danuta Wojtaszczyk www.naszswiat.net
Więcej informacji na ten temat: link

1 komentarz:

  1. Czyli reasumując, we Włoszech jest bardzo podobnie jak u nas. Tyle, że konsumenci zapewne są bardziej świadomi swoich praw bo gospodarka rynkowa jest u nich znacznie dłużej niż u nas.

    OdpowiedzUsuń