15 marca 2014

Abonamenty na transport miejski we Włoszech

Jak drogi jest abonament w miastach włoskich? Sprawdźmy tabelki cen miesięcznych i rocznych abonamentów w kilku większych metropoliach:

MEDIOLAN


Abonament
miesięczny - 35 euro
roczny - 330 euro
tygodniowy 2x6 - 10 euro
studenci poniżej 26 lat: miesięczny - 22 euro; roczny - 200 euro
powyżej 65 lat o niskich dochodach: miesięczny - 22 euro; roczny - 200 euro
(powyżej 65 lat o bardzo niskich dochodach: gratisInicjatywa antykryzysowa:
władze miasta mają zamiar wykupić 2 tysiące rocznych abonamentów na komunikację miejską i podarować je osobom bezrobotnym lub bez stałego zatrudnienia (tzw. precari). Przeznaczono na to już 460tys. euro w ramach inicjatywy "Milano viaggia con te". Ubiegający się o taki abonament muszą być zameldowani w Mediolanie, bezrobotni muszą przedstawić deklarację z lokalnego Urzędu Pracy (Centro per l'Impiego), a zatrudnieni czasowo w wieku od 18 do 35 lat zaświadczenie ISEE o dochodach poniżej 20tys. euro rocznie. Inicjatywa dotyczy zarówno obywateli włoskich, jak i innych państw UE, a nawet z krajów z poza unii z ważnym pozwoleniem na pobyt.


RZYM
Abonament Metrobus Card
miesięczny - 35 euro
miesięczny nieimienny - 53 euro
roczny - 250 euro
Bezrobotni: 16 euro miesięcznie
Zniżki ruchome na abonament roczny dla osób o niskich dochodach
Zniżki ruchome na abonament roczny dla młodzieży i studentów do 26lat o niskich dochodach w rodzinie.
Zniżki ruchome na abonament dla osób powyżej 65 lat o niskich dochodach
osoby powyżej 70 lat o bardzo niskich dochodach: gratis
Dzieci do lat 10: gratis jeśli podróżują z osobą posiadającą bilet/abonament

FLORENCJA
miesięczny - 35 euro
roczny - 310
studenci: miesięczny - 23 euro; roczny - 185 euro
abonament roczny rodzinny - Family - 232,50 euro
abonament roczny dla osób o niskich dochodach - 150 euro
trzymiesięczny dla pracowników o niskich dochodach - 70 euro

NEAPOL
Abonament Uniconapoli
miesięczny - 41,20 euro
roczny - 285,10 euro
roczny dla osób o niskich dochodach - 233,40 euro
roczny dla studentów - 175,10 euro
roczny dla stuedentów o niskich dochodach w rodzinie - 128, 40 euro

To oczywiście tylko kilka przykładów. Jeśli kupujecie abonament na transport publiczny w innych miastach we Włoszech, podajcie proszę dla porównania jego aktualną cenę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz