11 marca 2014

Europa - Ukraina w opiniach włoskiej prasy

Ukraina to dzisiaj bardzo gorący temat we Włoszech podobnie zresztą jak i w innych krajach Europy i nie tylko. Włoskie media z napięciem śledzą każdy krok zainteresowanych stron wytakjąc nieudaczne strategie polityków.W wywiadzie dla repubblica.it (9/03/2014) włoska minister Spraw Zagranicznych, Federica Mogherini na zarzuty dziennikarza co do zbyt ostrożnych wypowiedzi rządu włoskiego  w stosunku do rosyjskiej interwencji militarnej na Ukrainie, powiedziała min.: 

- "L'azione militare di Putin non è accettabile, è da condannare, ma non vogliamo contribuire né con le parole né in altro modo a che le operazioni militari finiscano fuori controllo. Che ci sia una guerra vera e propria". - Akcja wojskowa Putina jest nie do przyjęcia, jest godna potępienia, ale nie chcemy przyczynić się ani słowami ani w żaden inny sposób, aby działania militarne wymknęły się spod kontroli. Aby nie było prawdziwej wojny.

- "Se ci fossimo visti una settimana fa avremmo discusso di uno scenario che non escludeva una vera e propria invasione militare russa, seguita da una possibile quanto vana reazione militare ucraina, e da una ipotetica messa in campo di una reazione Nato, chiamata in causa magari dalla Polonia. Io non voglio suonare allarmista, ma questo è lo scenario, e contro quello scenario dobbiamo lavorare." - Gdybyśmy widzieli się tydzień temu, rozmawialibyśmy nad scenariuszem, który nie wykluczałby prawdziwej inwazji militarnej Rosji, a następnie możliwej i równie bezskutecznej reakcji wojskowej Ukrainy, i hipotetycznej reakcji Nato, wciągniętej być może przez Polskę. Nie chcę, żeby moje słowa zabrzmiały alarmująco, ale taka jest sytuacja, i to takiemu scenariuszowi musimy przeciwdziałać.

Poniżej fragmenty kilku innych komentarzy i opinii przewijających się ostatnio w głównych dziennikach i pismach włoskiej prasy:

internazionale.it, 09/03/2014
"/.../ un compromesso sulla crisi Ucraina pare sempre più improbabile." -  kompromis w kryzysie Ukrainy coraz bardziej niemożliwy.

lettera43.it, 11/03/2014
"L'Europa non vuole una polveriera sui suoi confini orientali, e non vuole rischi per gasdotti e oleodotti che transitano in Ucraina" - Europa nie chce beczki prochu na swoich wschodnich granicach, i nie che ryzykować rurociągów gazowych i naftowych, które przebiegają przez Ukrainę.

famigliachristiana.it, 11/03/2014
Il solito Occidente dei doppi standard da giorni si affanna intorno all'Ucraina, diventata per la Casa Bianca e le autorità europee un vero rompicapo./.../ - Jak zwykle Zachód podwójnych standartów od wielu dni musi się napocić wokół Ukrainy, która dla Białego Domu i władz europejskich stała się prawdziwym bólem głowy./.../
A Bruxelles, poi, sono in pieno marasma: dopo tanto soffiare sul fuoco di Kiev, la mossa del Cremlino ha spiazzato tutti e ora non sanno che fare. - W Brukseli, natomiast, panuje pełny marazm: po długim ostudzaniu ognia, posunięcie Kremla zaskoczyło wszystkich i teraz nie wiedzą co robić.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz