19 maja 2015

"Avita" - nie mylić z "la vita"

Przymiotnik AVITO - pochodzi z łac. avus, avo - "dziadek", "przodek" 

Avita, jako przymiotnik w rodzaju żeńskim jest często mylony przez cudzoziemców z la vita (życie). Tymczasem jego znaczenie to "rodowy", "odziedziczony przez przodków", np. la terra avita; la tradizione avita, la dimora avita, la ricetta avita.Dziś avito/a jest co prawda używany coraz rzadziej w języku włoskim, ale możemy go spotkać w książkach, na pomnikach, zamkowych herbach, czy choćby na tablicach pamiątkowych, np. la casa avita (dom rodzinny, dom rodu..., gdzie żyli przodkowie rodu...)Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza