1 października 2013

Język włoski dla „opornych”

Arrivederci! – to idealny kurs języka włoskiego dla osób, którzy po raz pierwszy stykają się z włoskim, dla tych, którzy dawno już opuścili szkolne ławki i sama myśl o nauce ich paraliżuje, oraz dla tych, którzy są absolutnie przekonani, że nigdy nie mieli smykałki do języków obcych.

Warto więc tym razem podjąć wyzwanie i przekonać się, że "nie taki diabeł straszny jak go malują"!


Podręczniki są podzielone na poziomy A1, A2, B1 – od elementarnego do średnio zaawansowanego.
Każda część jest bardzo obrazowa i stymulująca, bogata w zdjęcia, rysunki, mapy, uproszczone schematy, przystępne tabelki, gry językowe i materiały do prostych konwersacji ...Tematy codzienne i praktyczne przeplatają krótkie sekcje opowiadające o różnych aspektach Włoch: Italia da vicino (Włochy z bliska), sekcje podsumowujące naukę: Ripassiamo (Powtarzamy) i Cosa so fare? (Co umiem zrobić?), oraz sekcje utrwalające materiał: Facciamo il punto (weryfikujemy sytuację).


Ponadto, każdy podręcznik zawiera dodatek wyjaśniający reguły gramatyczne, oraz płytę CD z nagraniami prostych dialogów i krótkich relacji, przy czym ostatnia, trzecia płyta CD zawiera także ćwiczenia ze słuchu.


Podręczniki Arrivederci 1, 2 i 3 (Edilingua) są dostępne w wydawnictwie Nowela.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz